فناوران رویال به صاحب امتیازی “امیررضا کیوان رخ” در زمینه طراحی سایت ، طراحی سایت فروشگاهی ، طراحی سایت شرکتی و سازمانی و … فعالیت دارد.